Kamerbrief over aanbieding evaluatierapport PUM Senior Experts programma 2012-2015

Minister Ploumen (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de evaluatie aan van het PUM Netherlands Senior Experts programma (PUM). De evaluatie is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en beslaat de periode 2012-2015. De valuatie heeft voor haar analyse van effectiviteit gebruik gemaakt van de PRIME data.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/08/22/bijlage-kamerbrief-inzake-aanbieding-evaluatierapport-pum-senior-experts-programma-2012-2015/bijlage-kamerbrief-inzake-aanbieding-evaluatierapport-pum-senior-experts-programma-2012-2015.pdf

 

This entry was posted in Prime. Bookmark the permalink.